Chemija, neorganinių medžiagų cheminės savybės, 14x9 cm

Kodas: 175
Autorius: Rimvyda Dagienė
0,65 €
+-

Kortelė skirta junginių savybėms nustatyti ir reakcijos lygtims užrašyti. Joje parodyta, kokios medžiagos susidaro įvairioms junginių klasėms reaguojant tarpusavyje. Kitoje pusėje pateikta reakcijos lygčių pavyzdžių, taip pat trumpi junginių klasių apibūdinimai.

140×90 mm