Mokymo priemonių katalogai


Leidyklos „Briedis“ išleisti naujausi mokymo 
priemonių katalogai:

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (*.pdf) 

Pradinis ugdymas

Pradinis ugdymas(*.pdf)

Gamtos mokslai 

Gamtos mokslai (*.pdf)

Geografija

Geografija (*.pdf)

Istorija 

Istorija (*.pdf)

Bendras leidinių ir mokymo priemonių katalogas 

Bendras leidinių ir mokymo priemonių katalogas (*.pdf)