Makseviisid

MAKSEVIISID

Haridusasutused võivad maksta toodete eest kohalikus pangas rahaülekandega 21 päeva jooksul alates toodete kättesaamise kuupäevast. Toodete arve saadetakse koos toodetega.

 Ostja maksab tellitud toodete eest saadud arve alusel rahaülekandega, mis on näha kinnitatud tellimuses. Registreeritud kasutaja näeb tellitud toodete eelarvet leheküljel Tellimuste ajalugu → Tellimused. Tellimuse täitmisaja alguseks loetaks, kui rahaülekanne on toimunud Müüja pangaarvele.