Periodinė elementų lentelė. 29,7x21 cm

Kodas: 121
1,10 €
+-

A4 formato kortelė, kurios vienoje pusėje pateikta periodinė elementų lentelė. Joje, be atominės masės, dar nurodytas kiekvieno elemento oksidacijos laipsnis, tankis, lydymosi bei virimo temperatūra, elektronų konfigūracija. Kitoje kortelės pusėje pateikta metalų įtampos eilė, elementų elektrinio neigiamumo diagrama bei rūgščių, bazių ir druskų tirpumo vandenyje lentelė.

300×210 mm (A4)