Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (XIII-XV a.). Žemėlapis, 170x115 cm, laminuotas

Kodas: 525
70,00 €
+-

Atnaujinti 4 že­mė­la­piai, vaizduojantys Lie­tu­vos vals­ty­bės rai­dą nuo su­si­da­ry­mo iki mak­si­ma­laus te­ri­to­ri­jos išsi­plėti­mo XV a. Kon­sul­tan­tai – is­to­ri­kai hu­ma­nit. moks­lų dak­ta­rai A. Kas­pe­ra­vi­čius, Z. Kiau­pa, E. Mei­lus.

170×115 cm

Jus taip pat gali sudominti:

 1. 70,00 €
 2. 26,30 €
 3. 5,20 €
 4. 17,90 €
 5. 70,00 €
 6. 70,00 €
 7. 6,00 €
 8. 20,60 €
 9. 19,30 €
 10. 70,00 €
 11. 70,00 €
 12. 70,00 €
 13. 26,30 €
 14. 20,60 €
 15. 41,00 €
 16. 70,00 €
 17. 17,90 €