Žemė 7. Geografijos vadovėlis 7 kl. lenkų kalba, I d. 2022 m. BUP. KIEKIS RIBOTAS !!!

Kodas: 8101
Autorius: Lina Barauskienė, Loreta Latvienė, Giedrė Motiejuitė, Angelė Pakamorienė, Georgijus Sapožnikovas, Rytas Šalna, Robertas Šalna
24,30 €
+-

Vadovėlis parengtas pagal naują geografijos bendrąją programą ir sudaro galimybes visaverčiam kompetencijų ugdymui. Pagrindines temas papildo patrauklios ir įtraukiančios pasirenkamosios temos. Mokomąją medžiagą papildo realybės kontekstai iš įvairiausių Lietuvos, Europos ir pasaulio vietų. Gausi dalykinė, kruopščiai didaktiškai parengta ir į mokinį orientuota iliustracinė medžiaga skatina atrasti, nagrinėti, vertinti ir lyginti. Sukurta reali galimybė diferencijuoti ugdymą, atlikti į ugdymo programą įtrauktus privalomuosius geografinius tyrimus, ugdyti gebėjimus bei įgūdžius.

Vadovėlis jau įtrauktas į Nacionalinės švietimo agentūros vadovėlių duomenų bazę. Mokyklos gali jį įsigyti už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, bei už ES struktūrinių fondų lėšas.

Teminis planas vadovėliui ŽEMĖ 7 (*.doc)

 

20,0 x 26,0 cm, 120 p.