Žemė 9. Geografijos vadovėlis 9 kl. lenkų kalba, I d. 2022 m. BUP

Kodas: 8102
Autorius: Loreta Latvienė, Giedrė Motiejuitė, Angelė Pakamorienė, Georgijus Sapožnikovas, Robertas Šalna, Rytas Šalna
24,30 €
+-

Vadovėlis parengtas pagal naują geografijos bendrąją programą ir sudaro galimybes visaverčiam kompetencijų ugdymui. Pagrindines temas papildo patrauklios ir įtraukiančios pasirenkamosios temos. Mokomojoje medžiagoje daug realybės kontekstų iš įvairiausių Lietuvos, Europos ir pasaulio vietų. Gausi dalykinė, kruopščiai didaktiškai parengta ir į mokinį orientuota iliustracinė medžiaga skatina atrasti, nagrinėti, lyginti ir vertinti. Sukurta reali galimybė diferencijuoti ugdymą, atlikti į ugdymo programą įtrauktus privalomuosius geografinius tyrimus, ugdyti gebėjimus bei įgūdžius.

Vadovėlis jau įtrauktas į Nacionalinės švietimo agentūros vadovėlių duomenų bazę. Mokyklos gali jį įsigyti už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, bei už ES struktūrinių fondų lėšas.


Teminis planas vadovėliui ŽEMĖ 9 (*.doc)