Kelias. Istorijos vadovėlis 5 kl., I d. 2022 m. BUP

Kodas: 7888
Autorius: Ignas Kapleris, Rimvydas Laužikas, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius
Prekybos pradžia: 2023-07-15
16,90 €
+-
Pagal 2022 m. atnaujintą istorijos bendrąją programą parengtame vadovėlyje „Kelias“ supažindinama su istorijos mokslo pradmenimis bei apžvelgiami svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių siužetai: nuo priešistorės iki šių dienų aktualijų. Naujais struktūriniais elementais bei diferencijuotomis užduotimis papildytos temos iliustruotos vaizdiniais istorijos šaltiniais, piešiniais, nuotraukomis, žemėlapiais ir pateiktos atvartais. Pažinčiai su asmeninės ir gyvenamosios vietos istorija, paveldu, istorijos programoje išskirtų kompetencijų ugdymui skirtos temos „Istorija aktyviai“. 
 
Papildomai siūlomos 30 % mokytojų laisvai pasirenkamo turinio temos ir į kompetencijų ugdymą orientuotos veikos, kurios žymimos pliuso ženklu. Skyriai pradedami įvadiniais tekstais, o baigiami pasikartojimo, žinių ir gebėjimų taikymo patikros bei įsivertinimo rubrika „Žinau, moku, galiu“.
 

Informuojame, jog 2022 m. gruodžio 22 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija patvirtino, kad vadovėlio „Kelias“ rankraštis atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus. Jo turinio kokybę ir atitiktį LR ŠMSM patvirtintame Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos apraše (2022 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V-836) nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams taip pat patvirtino leidyklos „Briedis“ pasitelkti vertintojai: istorijos vyr. mokytojas Faustas Meškuotis, istorijos mokytojas metodininkas Rimantas Garuolis, istorikas prof. dr. Benediktas Šetkus.