Kelias. Istorijos vadovėlis 5 kl., I d. 2022 m. BUP

Kodas: 7888
Autorius: Ignas Kapleris, Rimvydas Laužikas, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius
17,40 €
+-
Pagal 2022 m. atnaujintą istorijos bendrąją programą parengtame vadovėlyje „Kelias“ supažindinama su istorijos mokslo pradmenimis bei apžvelgiami svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių siužetai: nuo priešistorės iki šių dienų aktualijų. Naujais struktūriniais elementais bei diferencijuotomis užduotimis papildytos temos iliustruotos vaizdiniais istorijos šaltiniais, piešiniais, nuotraukomis, žemėlapiais ir pateiktos atvartais. Pažinčiai su asmeninės ir gyvenamosios vietos istorija, paveldu, istorijos programoje išskirtų kompetencijų ugdymui skirtos temos „Istorija aktyviai“. 
 
Papildomai siūlomos 30 % mokytojų laisvai pasirenkamo turinio temos ir į kompetencijų ugdymą orientuotos veikos, kurios žymimos pliuso ženklu. Skyriai pradedami įvadiniais tekstais, o baigiami pasikartojimo, žinių ir gebėjimų taikymo patikros bei įsivertinimo rubrika „Žinau, moku, galiu“.
 

Pagal 2022 m. atnaujintą bendrojo ugdymo istorijos programą parengto vadovėlio 5 klasei „Kelias“ I dalis jau yra įtraukta į Nacionalinės švietimo agentūros vadovėlių duomenų bazę

Tai pirmasis istorijos dalyko vadovėlis, parengtas pagal atnaujintą istorijos programą. Mokyklos jau gali jį įsigyti už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms.

Teminis planas vadovėliui KELIAS (*.doc)

 

20 cm × 26 cm, 96 p.