Laikas 9. Istorijos vadovėlis 9 kl., II d. 2022 m. BUP

Kodas: 7893
Autorius: Ignas Kapleris, Anželika Laužikienė, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Robertas Ramanauskas, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė
17,90 €
+-
Istorijos vadovėlis „Laikas 9“ parengtas atsižvelgiant į 2022 m. atnaujintos istorijos bendrosios programos reikalavimus. 9 (I gimnazijos) klasei skirtame vadovėlyje nagrinėjami Europos, pasaulio ir Lietuvos istorijos įvykiai nuo Apšvietos epochos iki 1919 m. Paryžiaus taikos konferencijos ir Versalio taikos sutarties. Atskiruose skyriuose apžvelgiami svarbiausi XVIII a. vid. – XX a. pr. Lietuvos istorijos įvykiai nuo Apšvietos epochos įkvėptų Abiejų Tautų Respublikos valstybės reformų iki 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto. 
 
Šalia pagrindinių temų pateikiamos papildomos temos bei „Istorija aktyviai“ veiklos, skirtos padengti 30 % mokytojo laisvai pasirenkamo turinio.  Vadovėlio skyriuose taip pat rasite 2 tiriamuosius darbus, skyriaus santraukas su rubrika „Praeitis dabartyje“, žinių ir kompetencijų patikros puslapius „Žinau, moku, galiu“.
 
Informuojame, jog 2023 m. kovo 10 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija patvirtino, kad vadovėlio „Laikas 9“ rankraštis atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus. Jo turinio kokybę ir atitiktį LR ŠMSM patvirtintame Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos apraše nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams taip pat patvirtino leidyklos „Briedis“ pasitelkti vertintojai: istorijos vyr. mokytojas Faustas Meškuotis, istorijos mokytojas metodininkas Rimantas Garuolis, istorikas prof. dr. Benediktas Šetkus.