Laikas 7. Istorijos vadovėlis 7 kl., I d. 2022 m. BUP

Kodas: 7890
Autorius: Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Rytas Šalna, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė
17,40 €
+-

Vadovėlį išsiųsime, kai tik turėsime.

Pagal 2022 m. atnaujintą bendrojo ugdymo istorijos programą parengto vadovėlio 7 klasei „Laikas 7“ I dalies rankraštis jau turi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos žymą. Planuojama, kad vadovėlis į Nacionalinės švietimo agentūros vadovėlių duomenų bazę bus įtrauktas 2024 m. I-oje pusėje.


Pagal 2022 m. atnaujintą istorijos bendrąją programą parengto istorijos vadovėlio I dalis jau rengiama.

Darbui palengvinti pristatome šiam vadovėliui parengtą naują teminį planą, kurį galite nemokamai atsisiųsti čia (*.doc). Teminis planas sukurtas senojo vadovėlio „Laikas 7“ turinį suderinant su 2022 m. istorijos bendrojo ugdymo programos reikalavimais. Didelė dalis vadovėlio turinio sutampa su naujos 7 klasės istorijos programos dalyko turiniu. Kai kuriais atvejais jį papildo ir suteikia galimybių vadovėlio temomis užpildyti 30 proc. mokytojo laisvai pasirenkamo mokymo turinio. Kai kurie 2022 m. atnaujintos istorijos programos 7 klasės dalyko turinio punktai analizuojami per kelias vadovėlio temas. Tai aiškiai atsispindi skiltyje „Mokymo(si) turinio tema“, kurioje pateikiama ne tik vadovėlio tema, bet ir ją atitinkantis programos turinio punktas. Tad galite pasirinkti, kiek ir kurioje temoje ar temose skirsite laiko programiniam punktui nagrinėti.

Teminiame plane rasite:

mokymo(si) turinio temas;

pamokos tikslus;

privalomų ir pasirenkamų pamokų rekomendacijas;

ugdomas kompetencijas ir pasiekimus;

praktinės veiklos patarimus su nuorodomis į vadovėlio „Laikas 7“ (2013 m. leidimo) temas bei užduočių sąsiuvinių užduotis, žemėlapius, atlasus ir kitas leidyklos „Briedis“ mokymo priemones;

žinotinas sąvokas ir istorijos asmenybes;

tarpdalykinės integracijos ryšius.

Teminis planas sudarytas taip, kad apimtų bendruosius ilgalaikio ir trumpalaikio plano turinio siūlymus bei reikalavimus. Atsižvelgdami į savo darbo specifiką, mokyklos administracijos, metodinio ratelio nustatytus teminio plano standartus, galite patys lengvai papildyti, sutrumpinti ar koreguoti mūsų siūlomą teminį planą.

Kol naujasis vadovėlis bus parengtas, siūlome dirbti su mokyklose dabar naudojamu, pagal 2008 m. istorijos programą parengtu vadovėliu „Laikas 7“ (I ir II dalys, 2013 m. leidimas, ISBN 978-9955-26-423-3; 978-9955-26-433-0).