Laikas 9. Istorijos vadovėlis 9 kl. lenkų kalba, I d. 2022 m. BUP. KIEKIS RIBOTAS !!!

Kodas: 8115
Autorius: Ignas Kapleris, Anželika Laužikienė, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Robertas Ramanauskas, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė
23,00 €
+-

Istorijos vadovėlis „Laikas 9“ parengtas atsižvelgiant į 2022 m. atnaujintos istorijos bendrosios programos reikalavimus. 9 (I gimnazijos) klasei skirtame vadovėlyje nagrinėjami Europos, pasaulio ir Lietuvos istorijos įvykiai nuo Apšvietos epochos iki 1919 m. Paryžiaus taikos konferencijos ir Versalio taikos sutarties. Atskiruose skyriuose apžvelgiami svarbiausi XVIII a. vid. – XX a. pr. Lietuvos istorijos įvykiai nuo Apšvietos epochos įkvėptų Abiejų Tautų Respublikos valstybės reformų iki 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto. 

 
Šalia pagrindinių temų pateikiamos papildomos temos bei „Istorija aktyviai“ veiklos, skirtos padengti 30 % mokytojo laisvai pasirenkamo turinio.  Vadovėlio skyriuose taip pat rasite 2 tiriamuosius darbus, skyriaus santraukas su rubrika „Praeitis dabartyje“, žinių ir kompetencijų patikros puslapius „Žinau, moku, galiu“.
 
Vadovėlis jau įtrauktas į Nacionalinės švietimo agentūros vadovėlių duomenų bazę. Mokyklos gali jį įsigyti už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, bei už ES struktūrinių fondų lėšas.
 
 
20,0 x 26,0 cm, 160 p.