Žemė 7. Geografijos vadovėlis 7 kl., II d. 2022 m. BUP

Kodas: 7895
Autorius: Lina Barauskienė, Loreta Latvienė, Giedrė Motiejuitė, Angelė Pakamorienė, Georgijus Sapožnikovas, Rytas Šalna, Robertas Šalna
19,20 €
+-

Vadovėlis parengtas pagal naują geografijos bendrąją programą ir sudaro galimybes visaverčiam kompetencijų ugdymui. Pagrindines temas papildo patrauklios ir įtraukiančios pasirenkamosios temos. Mokomąją medžiagą papildo realybės kontekstai iš įvairiausių Lietuvos, Europos ir pasaulio vietų. Gausi dalykinė, kruopščiai didaktiškai parengta ir į mokinį orientuota iliustracinė medžiaga skatina atrasti, nagrinėti, vertinti ir lyginti. Sukurta reali galimybė diferencijuoti ugdymą, atlikti į ugdymo programą įtrauktus privalomuosius geografinius tyrimus, ugdyti gebėjimus bei įgūdžius.

Informuojame, jog 2022 m. gruodžio 22 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija patvirtino, kad vadovėlio „Žemė 7“ rankraštis atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus. Jo turinio kokybę ir atitiktį LR ŠMSM patvirtintame Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos apraše (2022 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V-836) nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams taip pat patvirtino leidyklos „Briedis“ pasitelkti vertintojai: geografijos mokytojos ekspertės Dalia Umantaitė-Vaivadienė, Neringa Sartanavičienė ir dr. Laima Railienė.

Teminis planas vadovėliui ŽEMĖ 7 (*.doc)