Žemė 9. Geografijos vadovėlis 9 kl., I d. 2022 m. BUP

Kodas: 7896
Autorius: Loreta Latvienė, Giedrė Motiejuitė, Angelė Pakamorienė, Georgijus Sapožnikovas, Robertas Šalna, Rytas Šalna
19,20 €
+-

Vadovėlis parengtas pagal naują geografijos bendrąją programą ir sudaro galimybes visaverčiam kompetencijų ugdymui. Pagrindines temas papildo patrauklios ir įtraukiančios pasirenkamosios temos. Mokomojoje medžiagoje daug realybės kontekstų iš įvairiausių Lietuvos, Europos ir pasaulio vietų. Gausi dalykinė, kruopščiai didaktiškai parengta ir į mokinį orientuota iliustracinė medžiaga skatina atrasti, nagrinėti, lyginti ir vertinti. Sukurta reali galimybė diferencijuoti ugdymą, atlikti į ugdymo programą įtrauktus privalomuosius geografinius tyrimus, ugdyti gebėjimus bei įgūdžius.

Informuojame, jog 2023 m. sausio 31 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija patvirtino, kad vadovėlio „Žemė 9“ rankraštis atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus. Jo turinio kokybę ir atitiktį LR ŠMSM patvirtintame Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos apraše (2022 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V-836) nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams taip pat patvirtino leidyklos „Briedis“ pasitelkti vertintojai: geografijos mokytojos ekspertės Ingrida Tamošauskienė, Asta Rutkienė ir prof. dr. Jurgita Mačiulytė.

Pagal 2022 m. atnaujintą bendrojo ugdymo geografijos programą parengto vadovėlio 7 klasei „Žemė“ I dalis jau yra įtraukta į Nacionalinės švietimo agentūros vadovėlių duomenų bazę

Teminis planas vadovėliui ŽEMĖ 9 (*.doc)